Suscríbete

Senin, 05 September 2011

Sejarah Hidup dan Perjuangan Rasulullah


Pengantar:
Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad صلي الله عليه وسلم, kepada keluarganya, sahabatnya dan yang mengikuti mereka hingga akhir zaman. Amma ba’du.
Dibulan Ramadhan yang penuh berkah ini kami ketengahkan kapada pembaca salah satu buku yang membahas Sirah Rasulullah صلي الله عليه وسلم, yaitu buku: Ar-Rahiqul-Makhtum, karya: Syekh Shafiyur­ Rahman Mubarakfury. Kitab ini berhasil mendapatkan juara pertama pada lomba penulisan sirah yang diadakan olehRabithah ‘Alam Islamy, pada tahun 1397 H. Topik bahasan buku mulai dari keadaan Jazirah arab sebelum kelahiran Nabi Muhammad صلي الله عليه وسلم sampai Allah mewafatkan Rasulullah صلي الله عليه وسلم dan dilengkapi pula dengan bentuk fisik dan akhlak Rasulullah صلي الله عليه وسلم.
InsyaAllah dengan membaca buku ini kita akan mengetahui bahwa kehidupan Rasulullah ­ bukanlah cerita fiksi atau khayalan, tetapi dia adalah kisah nyata dengan segudang pelajaran di dalamnya dan karenanya tidak mustahil bagi umatnya yang beriman kepadanya untuk menapaki jejak dan langkah beliau صلي الله عليه وسلم.
Download:
eBook ini tersedia dalam 2 format djvu dan pdf
1. Format DjVU
a. Kekurangan: format tidak populer
b. Kelebihan: Teks latin dapat di copy paste
c. Ukuran file lebih kecil: 5,12 MB
d. Pembaca file DjVU dapat di download disini
e. Download eBooknya disini
1. Format PDF
a. Kekurangan: Teks tidak dapat di copy paste
b. Kelebihan: format populer
c. Ukuran file lebih besar: 8,14 MB
d. Download eBooknya disini

From: http://ibnumajjah.wordpress.com

Diberdayakan oleh Blogger.

Text Widget

Sample Text

Jalan Jenderal Ahmad Yani, Surakarta 57162, Indonesia
Kampus 2 UMS (Universitas Muhammadiyah Surakarta)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB-UMS)

Followers

Stats

Didukung Oleh

Didukung Oleh

Link Blog

BTemplates.com

Popular Posts